Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO DOBROVOĽNÍCTVA

Metropola východu titul získala ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí. Tento titul udeľuje Európske dobrovoľnícke centrum od roku 2013, ktorý bol Európskym rokom občianstva.

Odvtedy toto významné ocenenie získala v roku 2014 Barcelona, o rok neskôr Lisabon, v roku 2016 Londýn, nasledovalo írske Sligo a v roku 2018 dánsky Aarhus. Teraz túto pomyselnú európsku štafetu dobrovoľníctva prevzali Košičania.

ZAREGISTRUJ SA
O dobrovoľníckych aktivitách ťa budeme pravidelne informovať.

KOŠICE ZÍSKALI TITUL

EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO DOBROVOĽNÍCTVA

Metropola východu titul získala ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí. Tento titul udeľuje Európske dobrovoľnícke centrum od roku 2013, ktorý bol Európskym rokom občianstva.

Odvtedy toto významné ocenenie získala v roku 2014 Barcelona, o rok neskôr Lisabon, v roku 2016 Londýn, nasledovalo írske Sligo a v roku 2018 dánsky Aarhus. Teraz túto pomyselnú európsku štafetu dobrovoľníctva prevzali Košičania.

AJ JA MÁM SRDCE PRE SVOJE MESTO

Chceš byť dobrovoľníkom?

Poznáš pocit, keď si niekomu nezištne pomohol?
TO JE POCIT DOBROVOĽNÍKA.

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ POMOC

Adoptoval by si si osamelého starkého v Domove seniorov? Išiel by si staršej susedke na nákup? Zobral by si starkých alebo hendikepovaných na prechádzku?

SKRÁŠĽOVANIE PROSTREDIA

Baví Ťa manuálna práca? Pohrabeš lístie, namaľuješ plot, pomôžeš pri sťahovaní alebo vysádzaní nových kvetinových záhonov či kríkov?

SPOLUPRÁCA PRI ORGANIZOVANÍ PODUJATÍ

Si organizačný tip? Pomohol by si pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí?

UMENIE A TVORIVÁ ČINNOSŤ

Pomohol by si pri inštalácii výstavy, vieš zaujať deti pri tvorivých dielňach, navrhol by si plagát na školskú slávnosť, zahráš na klavíri v Klube dôchodcov?

PRÁCA A AKTIVITY S DEŤMI

Vedel by si pomôcť mladším kamarátom s domácimi úlohami a prípravou do školy? Venoval by si svoj voľný čas deťom s hendikepom, z detských domovov a soc. slabších rodín?

INÉ

Ovládaš niečo zaujímavé, čo chceš naučiť druhých? Zaoberáš sa aktivitami, ktoré by si ponúkol svojej komunite zadarmo? Chceš nám pomôcť pri hľadaní dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií?

ROZHODNUTIE O DOBROVOĽNÍCTVE

BYŤ ALEBO NEBYŤ!

Skôr ako sa rozhodnete pre dobrovoľnícku činnosť, položte si tieto otázky:
Aké sú moje ciele a očakávania?
Koľko času mám k dispozícii?
Čo chcem robiť?
Čo môžem ponúknuť?
Chceš sa naučiť niečo nové?
image.jpg
ehmd2019

EŠTE STÁLE ROZMÝŠĽAŠ?

CHCEM byť dobrovoľníkom.
Čo mám urobiť?

Kľúčom k úspechu je výber dobrovoľníckej príležitosti, ktorá najlepšie zodpovedá vašim schopnostiam, záujmom a dostupnosti. Keď si zodpoviete tieto otázky, môžete začať hľadať kvalitné príležitosti. Dobrovoľníctvo vám môže ponúknuť nezabudnuteľné a neoceniteľné skúsenosti, avšak s tak širokou ponukou možností je dôležité, aby ste svoj výber dôkladne zvážili. Kvalita vašich skúseností môže ovplyvniť vaše celkové vnímanie dobrovoľníctva.

KOŠICE 2019

ČO POVEDALI O EHMD

Mesto Košice sa o titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva uchádzalo v roku 2017 a neskôr v decembri v írskom Sligu vybrala projekt Košíc medzinárodná jury ako víťazný. Cieľom je zviditeľniť prácu obrovského množstva dobrovoľníkov, ktorí v našom meste a regióne nezištne pomáhajú svojou prácou pri športových a kultúrnych eventoch, pri starostlivosti o životné prostredie, pri skrášľovaní nášho okolia alebo v sociálnej oblasti.
Košice vybrala porota, pretože boli excelentným príkladom lokálneho dobrovoľníctva. Funguje tu výborná spolupráca medzi dobrovoľníckymi centrami, medzi mestskými dobrovoľníckymi organizáciami a to vyústilo do vízie, ako veľmi je dobrovoľníctvo potrebné pre budúcnosť mesta ale aj regiónu.
Gabriella Civico
riaditeľka Európskeho dobrovoľníckeho centra
Takýto prestížny titul pre Košice znamená veľa. Mojím cieľom je, aby rok dobrovoľníctva nebol v Košiciach iba v roku 2019. Je dôležité urobiť všetko preto, aby sme tu zanechali odkaz, že urobiť niečo dobrovoľne rovná sa pomôcť. To by mal byť odkaz aj do ďalších rokov.
Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

POĎME UROBIŤ NIEČO SPOLOČNE

PRE SVOJE MESTO