Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Srdce v meste pre ukrajinu

Mesto Košice vyhlasuje výzvu na akýkoľvek návrh, myšlienku či projekt, ktorým by jednotlivci a organizácie pôsobiace v Košiciach chceli v spolupráci s mestom čo najrýchlejšie pomôcť vojnovým utečencom hľadajúcim útočisko v našom meste.

AJ JA MÁM SRDCE PRE SVOJE MESTO

CHCEM POMôCŤ SVOJMU MESTU

Hľadáme každého, komu nie je súčasná situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 ľahostajná a chce dobrovoľne pomôcť tým najohrozenejším.

Hľadáme sociálne citlivých ľudí, ktorí chcú svojimi skúsenosťami alebo zručnosťami preklenúť mimoriadnu situáciu tým, ktorí to aktuálne potrebujú.

Podmienkou je dobrý zdravotný stav.

Potrebujeme dobrovoľníkov

Ste samospráva, nemocnica alebo organizácia z tretieho sektora a potrebujete dobrovoľníkov? Napíšte nám.

Chcem byť dobrovoľníkom

Chceš pomôcť? Napíš nám o svojich schopnostiach, zručnostiach a znalostiach a spoločne nájdeme oblasť, v ktorej môžeš pomôcť.

ROZHODNUTIE O DOBROVOĽNÍCTVE

BYŤ ALEBO NEBYŤ!

Skôr ako sa rozhodnete pre dobrovoľnícku činnosť, položte si tieto otázky:
Aké sú moje ciele a očakávania?
Koľko času mám k dispozícii?
Čo chcem robiť?
Čo môžem ponúknuť?
Chceš sa naučiť niečo nové?
image.jpg

EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO DOBROVOĽNÍCTVA

Metropola východu titul získala ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí. Tento titul udeľuje Európske dobrovoľnícke centrum od roku 2013, ktorý bol Európskym rokom občianstva.

Odvtedy toto významné ocenenie získala v roku 2014 Barcelona, o rok neskôr Lisabon, v roku 2016 Londýn, nasledovalo írske Sligo a v roku 2018 dánsky Aarhus. Teraz túto pomyselnú európsku štafetu dobrovoľníctva prevzali Košičania.

ZAREGISTRUJ SA
O dobrovoľníckych aktivitách ťa budeme pravidelne informovať.

KOŠICE ZÍSKALI TITUL

EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO DOBROVOĽNÍCTVA

Metropola východu titul získala ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí. Tento titul udeľuje Európske dobrovoľnícke centrum od roku 2013, ktorý bol Európskym rokom občianstva.

Odvtedy toto významné ocenenie získala v roku 2014 Barcelona, o rok neskôr Lisabon, v roku 2016 Londýn, nasledovalo írske Sligo a v roku 2018 dánsky Aarhus. Teraz túto pomyselnú európsku štafetu dobrovoľníctva prevzali Košičania.

ehmd2019

EŠTE STÁLE ROZMÝŠĽAŠ?

CHCEM byť dobrovoľníkom.
Čo mám urobiť?

Kľúčom k úspechu je výber dobrovoľníckej príležitosti, ktorá najlepšie zodpovedá vašim schopnostiam, záujmom a dostupnosti. Keď si zodpoviete tieto otázky, môžete začať hľadať kvalitné príležitosti. Dobrovoľníctvo vám môže ponúknuť nezabudnuteľné a neoceniteľné skúsenosti, avšak s tak širokou ponukou možností je dôležité, aby ste svoj výber dôkladne zvážili. Kvalita vašich skúseností môže ovplyvniť vaše celkové vnímanie dobrovoľníctva.

KOŠICE 2019

ČO POVEDALI O EHMD

Mesto Košice sa o titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva uchádzalo v roku 2017 a neskôr v decembri v írskom Sligu vybrala projekt Košíc medzinárodná jury ako víťazný. Cieľom je zviditeľniť prácu obrovského množstva dobrovoľníkov, ktorí v našom meste a regióne nezištne pomáhajú svojou prácou pri športových a kultúrnych eventoch, pri starostlivosti o životné prostredie, pri skrášľovaní nášho okolia alebo v sociálnej oblasti.
Košice vybrala porota, pretože boli excelentným príkladom lokálneho dobrovoľníctva. Funguje tu výborná spolupráca medzi dobrovoľníckymi centrami, medzi mestskými dobrovoľníckymi organizáciami a to vyústilo do vízie, ako veľmi je dobrovoľníctvo potrebné pre budúcnosť mesta ale aj regiónu.
Gabriella Civico
riaditeľka Európskeho dobrovoľníckeho centra
Takýto prestížny titul pre Košice znamená veľa. Mojím cieľom je, aby rok dobrovoľníctva nebol v Košiciach iba v roku 2019. Je dôležité urobiť všetko preto, aby sme tu zanechali odkaz, že urobiť niečo dobrovoľne rovná sa pomôcť. To by mal byť odkaz aj do ďalších rokov.
Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

POĎME UROBIŤ NIEČO SPOLOČNE

PRE SVOJE MESTO

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.