Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Chcete pomôcť finančne? Prispejte na transparentný účet mesta Košice…

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom mimoriadnom rokovaní koncom marca, ktoré sa konalo za sprísnených hygienických opatrení na základe návrhu viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH) odsúhlasilo dobrovoľnú zbierku „Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu koronavírusu. Tá bude prebiehať na transparentnom účte mesta Košice SK56 0900 0000 0051 6742 4414.

Chcete prispieť?  Urobte tak TU