Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Chceme pomôcť vojnovým utečencom

SRDCE V MESTE PRE UKRAJINU

Mesto Košice vyhlasuje výzvu na akýkoľvek návrh, myšlienku či projekt, ktorým by jednotlivci a organizácie pôsobiace v Košiciach chceli v spolupráci s mestom čo najrýchlejšie pomôcť vojnovým utečencom hľadajúcim útočisko v našom meste.

Vaše návrhy, ktoré sa mesto Košice bude snažiť v rámci svojich možností podporiť, respektíve zrealizovať čo najrýchlejšie, zaregistrujte pomocou formuláru v spodnej časti stránky.

Do formuláru uveďte, akú pomoc vieme spoločne poskytnúť ľuďom zasiahnutým vojnou (napr. jednorazovú, krátkodobú alebo dlhodobú, finančnú, materiálnu, medicínsku, psychologickú, fyzickú – fyzická pomoc napríklad pri prenášaní ťažkých vecí, pomoc s ubytovaním, financovaním, inú formu pomoci).

Na základe podnetov od dobrovoľníkov a dobrovoľníckych združení vedenie mesta vyhodnotí, aké návrhy predloží mestským poslancom na stredajšom mimoriadnom zastupiteľstve za účelom financovania či inej potrebnej podpory.

Bezprecedentný atak na ukrajinské mestá a ich obyvateľov vyvolal nielen paniku, ale najmä hromadný útek Ukrajincov, predovšetkým bezbranných matiek s malými deťmi, do bezpečia. Na slovensko–ukrajinských hraniciach čakajú tisícky nešťastných a na našu pomoc odkázaných utečencov, ktorí z dôvodu vojnových útrap museli nedobrovoľne opustiť svoje domovy. Košičania mali vždy otvorené srdcia pre ľudí v núdzi, vždy sa dokázali zomknúť.

Košičania, spoločne sme schopní dokázať veľké veci. Tak, ako rýchlo prišiel útok na bezbranných, podobne rýchlo reagujme aj my všetci solidaritou, pochopením a pomocou. Nech zlo, vojna a bieda nemajú šancu zvíťaziť.

ZAREGISTRUJ SA

Chceme pomôcť vojnovým utečencom

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.