Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Chceš byť dobrovoľníkom?

REGISTRÁCIA DOBROVOĽNÍKA

Chceš byť dobrovoľníkom?
Chceš pomôcť ľuďom v núdzi? Chceš pomôcť zvládnuť ťažké životné situácie tých najohrozenejších alebo sa zapojiť do niektorej z aktivít Mesta Košice na pomoc ľuďom v prvej línii? V súčasnej krízovej situácii je dôležité, aby sme spojili sily a pomohli si navzájom preklenúť toto neľahké obdobie.
Všetkým dobrovoľníkom/čkám zabezpečíme ochranné pomôcky potrebné pre ich prácu.

image.jpg

ZAREGISTRUJ SA

PRIDAJ SA K NÁM!

OBLASTI, v ktorých môžeš pomôcť:

1. POMOC v mestskom CALL centre
Po uzatvorení budovy Magistrátu mesta Košice pre verejnosť muselo Mesto Košice pristúpiť k zriadeniu obmedzeného režimu na úrade. Mestské Call centrum v súčasnosti poskytuje servis pre všetkých, ktorí potrebujú niečo vybaviť a informácie pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Informácie poskytuje na telefónnej linke a elektronicky.
Príklady činností: telefonická a mailová komunikácia s občanmi mesta, informovanie o aktuálnych zmenách, odporúčaniach a opatreniach štátnych úradov, ústredného krízového štábu a Krízového štábu mesta Košice.
Personálna potreba: 4 hodinové služby min. raz týždenne, zahŕňa prácu v čase od 7.00 do 19.00, požiadavkou je dobrý zdravotný stav, zvládanie stresových situácií pri telefonickej komunikácii s klientmi, pokročilá počítačová gramotnosť a vek do 55 rokov

2. Manuálna pomoc bez kontaktu s ohrozenými skupinami obyvateľstva
Realizujeme viaceré formy pomoci pre ohrozené skupiny, ktoré vyžadujú manuálnu prípravu materiálu alebo inú prevádzkovú pomoc. Zameriavame sa na materiálnu pomoc seniorom a ľuďom bez domova.
Príklady činností: príprava a balenie balíčkov pre ohrozené skupiny, pomoc pri príjme a vyskladňovaní materiálu, pomoc pri balíkovaní materiálu pri dodržiavaní hygienických štandardov, organizácia výdaju, príp. pomoc pri zriaďovaní krízových riešení (prenášanie, vykladanie, dohľad)
Personálna potreba: podľa aktuálnej potreby jednorazovo alebo opakovane

3. POMOC deťom rodičov v prvej línii kontaktu
Kým tisíce Košičanov sú kvôli preventívnym opatreniam v boji proti šíreniu koronavírusu momentálne doma aj so svojimi deťmi, množstvo ďalších musí aj naďalej chodiť do práce ešte viac ako zvyčajne a o ich školopovinné ratolesti sa nemá kto postarať. Mesto preto sputilo pilotný projekt tzv. domácej starostlivosti a vyučovania školákov pedagógmi zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Ten je určený pre školopovinné deti zdravotníkov, záchranárov, policajtov, pracovníkov záchranných a bezpečnostných zložiek, vodičov, či ďalších ľuďom, ktorí v súčasnosti pomáhajú zvládnuť Košičanom tieto náročné časy.
Príklady činností: domáca starostlivosť a vyučovanie školákov priamo v rodinách, kreatívne aktivity, animácia v domácom prostredí
Personálna potreba: učitelia a vychovávatelia ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice podľa aktuálnej potreby konkrétnej rodiny na základe dohody

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.