Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Rezervácia jazdy pre NO/OZ

Rezervovať propagačnú jazdu si môžete mailom na adrese dobrytrolejbus@srdcevmeste.sk.

Dobrý trolejbus je aktivitou mesta Košice ako Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva. Cieľom je pomôcť pri propagácii aktivít dobrovoľníckych združení, organizácií aj jednotlivcov a zároveň informovať o možnosti zapojenia sa verejnosti do dobrovoľníckych iniciatív v meste.

V Dobrom trolejbuse má možnosť sa odprezentovať dobrovoľnícke združenie, organizácia alebo jednotlivec každú nedeľu v čase od 14. do 18. hodiny na štyroch jazdách. Formu prezentácie je potrebné prispôsobiť podmienkam idúceho trolejbusu. Minimálny počet dobrovoľníkov (zástupcov NO/OZ) na prezentácii – 4 (2 v trolejbuse, 2 na zastávke MHD ako informátori).

Informácie: dobrytrolejbus@srdcevmeste.sk