Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Červenokrižiakom môžeš byť aj Ty!

Slovenský Červený kríž sa riadi princípmi Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca ako sú humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť. V tomto duchu pracuje aj SČK Košice, ktorý tvorí 45 miestnych spolkov s 1490 členmi. Dobrovoľnosť je jedným z najdôležitejších princípov Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorý sa prezentoval v Dobrom trolejbuse.

 

„Dobrovoľníci sú základným pilierom SČK, podieľajú sa na všetkých aktivitách nášho spolku. Bez ich aktívnej účasti si nevieme predstaviť organizáciu aktivít na podporu darcovstva krvi, prvej pomoci, sociálnej práci, humanitárnej činnosti, prácu s deťmi a mládežou. V minulom roku bolo aktívnych takmer 298 dobrovoľníkov, odpracovalo cca 400 hodín. Prínos týchto ľudí pre spoločnosť je neoceniteľný a nevyčísliteľný,“ hovorí Zuzana Jusková, riaditeľka územného spolku v Košiciach.

 

Košický spolok sa zapojil aj do aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktoré vyhlásilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Na troch aktivitách sa zúčastnilo 29 študentov, dobrovoľníkov a pedagógov. 60 dobrovoľníkov absolvovalo kurz prvej pomoci v rozsahu 8 alebo 16 hodín, tréning modelových situácií v poskytovaní prvej pomoci, workshop pre organizátorov bezpríspevkového darcovstva krvi (BDK). Súčasťou vzdelávania dobrovoľníkov je aj história a súčasnosť SČK.

 

Dobrovoľníci sa aktívne zapájajú do prezentácií poskytovania prvej pomoci na vyžiadanie organizácií napr. Európsky deň bezpečnosti na cestách, Lesnícky deň či Prvá pomoc na slovenských cestách.

Ďalšími činnosťami SČK ÚzS Košice – mesto sú prvá pomoc, bezpríspevkové darcovstvo krvi, vzdelávanie, sociálne služby a špecializované sociálne poradenstvo.

Chceš byť červenokrižiakom? 

Si mladý, máš veľa nápadov a chceš byť užitočný? Chceš pracovať s rovesníkmi, niečo sa naučiť a niečo odovzdať ďalej? Chceš pomáhať iným? Tak si na správnej adrese. Zapoj sa do aktivít Mládeže Slovenského Červeného kríža.

Kontakt: kurzy.ke(at)redcross.sk; 0911 622 486

http://youth.redcross.sk

 

O Červenom kríži

Medzinárodné hnutie ČK/ČP svojou humanitárnou činnosťou už vyše 150 rokov pomáha miliónom ľudí zmierňovať ich utrpenie. Takmer pol milióna červenokrížskych pracovníkov a 11,6 miliónov dobrovoľníkov z viac ako 190 krajín ročne poskytuje pomoc a podporu 160 miliónom ľuďom. Pomoc vždy poskytuje v zmysle našich siedmich princípov – ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednotnosť a univerzálnosť.

Tento rok spolu s Českým červeným krížom oslavuje 100 rokov od založenia spoločnej národnej spoločnosti Červeného kríža. Po prvej svetovej vojne štáty potrebovali mimoriadnu podporu pri pomoci ľuďom i zdravotníctvu, vojna vyčerpala všetkých. V tom čase sa výrazne posilnila aj vzájomná medzinárodná humanitárna podpora – storočnicu oslavuje aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

 

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.