Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Snažíme sa nemyslieť len na seba

V Dobrom Trolejbuse budú túto nedeľu žiaci Gymnázia na Alejovej 1 v Košiciach prezentovať nielen seba ale najmä dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa počas roka zapájajú. Predstavíme si ich trochu netradične, listom, ktorý poslali mailom a zhrnuli v ňom nielen to, čo robia, ale najmä to, prečo sa rozhodli pre dobrovoľníctvo.

Milí Košičania,

dovoľte, aby sme sa vám v krátkosti predstavili. Sme žiakmi Gymnázia na Alejovej 1 v Košiciach. V budove našej alma mater prvýkrát zazvonil školský zvonec v roku 1988. Počas 30-tich rokov existencie sa naša škola postupne rozrastala, ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia cieľavedome budovala svoje postavenie medzi ostatnými košickými školami a v neposlednom rade rozvíjala aj bohatú a pestrú mimoškolskú činnosť.

Jej neodmysliteľnou súčasťou je Humanitný projekt, začiatky ktorého siahajú do školského roku 2006/2007. V priebehu 13 rokov jeho realizácie sa stovky našich bývalých i súčasných žiakov dobrovoľne zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Snažíme sa jednoducho nemyslieť len na seba, ale aj na iných a svojím malým pričinením sa pokúšame spríjemniť a uľahčiť život tým, ktorí to veľmi potrebujú. Svojimi skromnými, pravidelnými a dlhodobými aktivitami pomáhame tak trochu meniť svet ľudí, ktorí sú v núdzi.

Základom nášho projektu je dobrovoľné zapojenie sa do vopred naplánovaných aktivít na príslušný školský rok. S ich výberom nám pomáhajú triedni učitelia a nad ich samotnou realizáciou a logistikou  bdie pozorné oko koordinátora humanitného projektu.

Samozrejme, že nápadov máme veľa. Nikdy sa neuspokojíme s už zabehanými aktivitami. Stále vymýšľame niečo nové, užitočné a prospešné. Každá trieda si vyberie – vzhľadom na vekové osobitosti – jednu aktivitu a v naplánovanom období ju zrealizuje.

Paleta týchto aktivít je skutočne zaujímavá i pestrá a z roka na rok bohatšia. Pred 13-timi rokmi sme začínali s realizáciou finančných zbierok, ako sú Biela pastelka, Modrý gombík, Deň narcisov, Úsmev ako dar, predaj vianočných pohľadníc v rámci Unicef … No to nás veľmi neuspokojovalo, pretože sme cítili potrebu pomáhať aj iným spôsobom.

Postupne sme zaviedli tradíciu zbierky hračiek pre deti z detských domovov, zbierky oblečenia a v ostatných dvoch rokoch i trvanlivých potravín pre osamelé matky i rodiny v núdzi či už v rámci zbierky Otvor svoje srdce alebo čerstvej spolupráce s občianskym združením Maják nádeje.

Svoju škálu aktivít sme obohatili aj prípravou predvianočných programov a skromných vianočných darčekov. Takto sme atmosféru predvianočného obdobia spestrili nielen deťom v detských domovoch, krízových azylových centrách, ale aj dôchodcom prežívajúcim svoju jeseň života v geriatrických oddeleniach či ústavoch.

Potešiť hračkami, zábavnými aktivitami sme sa rozhodli i deti, ktorým osud žiaľ zdravotne neprial a svoje najkrajšie či najšťastnejšie obdobie života musia stráviť na Detskej onkológii FNsP v Košiciach a bojovať so zákernou chorobou.

S cieľom pokúsiť sa naplniť myšlienku „Daruj krv – zachrániš život“ študenti našej školy pravidelne, teda minimálne dvakrát do roka navštevujú Národnú transfúznu službu Košice. Okrem nich sa do tejto ušľachtilej akcie zapájajú učitelia a aj náš pán riaditeľ, ktorý patrí medzi veľmi skúsených darcov.

V rámci našich dobrovoľníckych aktivít sme nezabudli ani na našich rómskych spoluobyvateľom. Pripravili sme im rôzne zábavné športové popoludnia či už v našej telocvični alebo v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2. Navštívili sme aj rómsku osadu a pričinili sa o jej skrášlenie zbieraním odpadkov.

Pozornosť a pomoc si určite zaslúžia aj opustené zvieratká. Na tie si v rámci jednej dobrovoľníckej aktivity spomenuli starší žiaci a v jedno jesenné popoludnie navštívili Útulok pre opustené zvieratá v Haniske pri Košiciach. Túto akciu spojili s venčením a darovaním krmiva a teplých prikrývok na zimu.

Pri zvieratkách na chvíľu ešte zostaneme. Naši najmladší spolužiaci radi navštevujú ZOO v Kavečanoch. Príjemné spojili s užitočným a rozhodli sa adoptovať zvieratká, o ktoré sa v istom období starali.

Pred dvoma rokmi sa naši starší spolužiaci zapojili do celoročného ekoprojektu Tatranskí rytieri, ktorého cieľom bolo viesť študentov k aktívnemu vzťahu k prírode. A potešilo nás, keď vďaka zapojeným spolužiakom bola naša škola pri vyhodnotení projektu vyhlásená za najaktívnejšiu.

Možno ste už, milí Košičania, počuli aj o pomerne mladom dobrovoľníckom programe pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Sme v ňom zapojení už druhý rok a okrem rôznych náročných aktivít, do ktorých sa naši žiaci prihlásili, v uplynulom dvojročnom období pomohli svojmu okoliu v hodnote 311€ za vykonaných 104 hodín dobrovoľníckej práce.

Ale to ešte stále nie je všetko, čím sa v rámci dobrovoľníckych aktivít môžeme pochváliť. Hádam ste čo to začuli, že v osemročnom štúdiu sa naši žiaci v celoslovenskom, ale aj v medzinárodnom meradle výborne prezentujú v rôznych matematických a robotických súťažiach. A nielen v nich. Tí starší, skúsenejší i zručnejší sa už roky spolupodieľajú pri realizácii matematických korešpondenčných seminárov, matematických sústredení a letných robotických táborov pre detí a mládež z celého Slovenska.

 

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.