Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Dobrovoľníci z magistrátu, mestských podnikov a MČ Staré mesto vyzbierali na cintoríne tony odpadu

Ďalšou z dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva Košice 2019 bolo vyčistenie areálu historického evanjelického cintorína nad Žriedlovou ulicou.

V piatok (17. 5. 2019) dopoludnia sa stretli na cintoríne dobrovoľníci z radov zamestnancov Magistrátu mesta Košice, mestských podnikov – Knižnice pre mládež mesta Košice, Správy mestskej zelene v Košiciach a košickej mestskej časti Staré mesto na čele so starostom Igorom Petrovčíkom, a prednostom úradu Matúšom Háberom. Samozrejme, nechýbal ani spoluorganizátor a iniciátor dobrovoľníckej aktivity, mestský poslanec Dominik Karaffa.

Unikátny cintorín bol založený v roku 1687, patrí k najstarším nielen v Košiciach, ale i na celom Slovensku. Pochovávalo sa na ňom až do roku 1889,  jeho súčasťou je aj posledná zo zachovaných pohrebných kaplniek rodiny Pohle – Roth z roku 1842, ktorá je dokonca zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Nechali ju v roku 1969 stáť ako jedinú zo všetkých dovtedy zachovaných kaplniek, keď v súvislosti so zámerom vytvoriť z cintorína park zrovnali kaplnky ťažké mechanizmy so zemou, vrátane náhrobných kameňov.

Odvtedy areál cintorína celé desaťročia chátral, je zarastený burinou, náletovými a inými drevinami, zdevastovali a zasypali ho množstvom odpadkov rôzni asociáli. Aj preto sa stal cieľom mestských dobrovoľníkov, ktorí za niekoľko hodín vyzbierali, vyhrabali a naplnili zmiešaným odpadom 60 stolitrových plastových vriec. Navyše aj dva veľkokapacitné kontajnery, každý s objemom 12 kubických metrov.

Piatkovou dobrovoľníckou aktivitou sa však náš záujem o bývalý evanjelický cintorín nekončí. Priamo na mieste sa prítomní dobrovoľníci z magistrátu, MČ Košice – Staré mesto ako aj poslanec Karaffa dohodli, že urobia všetko preto aby areál bývalého cintorína opäť nadobudol dôstojný vzhľad. Takisto aj posledná pohrebná kaplnka, ktorá tam ešte stojí, a hrozí jej totálna skaza. V tejto súvislosti už poslanec Karaffa začal  pracovať na tom, aby celé územie získala do správy mestská príspevková organizácia  Správa mestskej zelene, čím by sa zabezpečila pravidelná celoročná starostlivosť a do budúcna aj revitalizácia danej lokality.

Okrem iného aj z toho dôvodu, lebo cintorín sa stal už od svojho založenia miestom posledného odpočinku mnohých významných a pozoruhodných osobností Košíc. Obchodníkov, podnikateľov, advokátov, verejných činiteľov, pochovaný tam bol aj priamy účastník občianskej vojny Severu proti Juhu, major Andrej Gállik – Gállfy. Bol tam i hrob synov svetoznámeho nemeckého vydavateľa Otta Wiganda z 19. storočia, dôstojníkov, šľachticov, mestskej i cirkevnej inteligencie, tiež literáta a slovenského evanjelického kňaza, Eduarda Škultétyho.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.