Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Začínali ako dobrovoľníci, dnes odborne radia duševne chorým v celom meste

Občianske združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vzniklo pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Zakladateľkou združenia je Mgr. Drahoslava Kleinová, mamička duševne hendikepovaného chlapčeka.

„Nielen ja, ale ako aj mnohí ďalší rodičia som cítila potrebu zriadenia integračného a rehabilitačného zariadenia pre psychicky hendikepovaných. Potrebovala som pomoc a pocit spolupatričnosti,“ hovorí Kleinová, ktorá je autorkou viacerých projektov.

Medzi prvými na východe realizovala projekty pre integráciu a osvetové projekty ako napríklad Verejnosť a tolerancia, Psychorehabilitačné pobyty či projekt Duševné zdravie si chráň s manželom Mgr. art. Vladislavom Kleinom. Supervíziu nad ich činnosťou mal Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., PhDr. Milana Kovaničová CSc. a odborný tím Psychiatrickej kliniky Tr. SNP v Košiciach.

Po nadobudnutých praktických skúsenostiach, ktoré manželia Kleinovci pri práci a starostlivosti o duševne hendikepovaných získali, založili v roku 2002 za finančnej podpory regionálnej samosprávy ZPP „Radosť“, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu pre túto marginalizovanú skupinu občanov nad 18 rokov. Pri pomoci využívajú ergoterapiu, výtvarnú, hudobnú a dramatickú činnosť na rozvoj efektívnej komunikácie.

„Našim cieľom je naučiť klientov a ich rodiny tešiť sa zo života aj s hendikepom, byť užitočným pre druhých a viesť ich cestou návratu do aktívneho života,“ vysvetľuje Kleinová.

Úsilie žalo úspechy. V roku 2012 získalo zariadenie cenu Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia. Drahoslava Kleinová za priekopnícku prácu pri založení miestnej i celoslovenskej organizácie príbuzných a priateľov ľudí s psychickými poruchami a za rozvoj spolupráce so všetkými zúčastnenými zložkami v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

Viac sa o ZPP Radosť môžete dozvedieť aj v DOBROM trolejbuse už túto nedeľu.

DOBRÝ TROLEJBUS premáva v nedeľu v čase od 14. do 18. hodiny v hodinových intervaloch z nástupnej zastávky na Námestí Osloboditeľov, v smere na Sídlisko KVP. O odchodoch informuje aj informačná tabuľa na zastávke, kde si u dobrovoľníkov treba jazdu zarezervovať. DOBRÝ TROLEJBUS  zastavuje na zvyčajných zastávkach po trase.

O aktivitách, podujatiach a možnostiach dobrovoľníctva mesto informuje na svojej stránke www.srdcevmeste.sk, kde sa môžu zaregistrovať všetci, ktorí majú o dobrovoľníctvo záujem.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.