Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

V Dobrom trolejbuse sa predstaví ArtEst

Združenie ArtEst sa venuje mentálne hendikepovanej mládeži po ukončení školskej dochádzky najmä formou umeleckého vzdelávania. Stretnete ich denne v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub v Košiciach. Za veľký úspech považuje vedúci združenia Peter Kalo založenie sociálneho divadla Hopi hope v roku 2012.

„ Podarilo sa nám spojiť mentálne hendikepovaných spolu so zdravými umelcami, ale aj s ľuďmi bez domova a talentovanými rómskymi umelcami. Ide o jedinečné umelecké spojenie, ktoré sme prezentovali ako unikátny príklad integrácie na rôznych vedeckých konferenciách katedier sociálnej práce a seminároch v rámci európskeho vzdelávacieho projektu Gruntvig v Holandsku a Maďarsku.“

V regióne inštitúcia podobného zamerania zatiaľ nepôsobí, intenzívne spolupracujú s organizáciami v Holandsku, Maďarsku, Česku a Japonsku, kde veľmi pozitívne hodnotia myšlienku integrácie prostredníctvom umenia.

„Našim hlavným mottom je, že naša práca musí mať zmysel a musí byť preukázateľným spôsobom predstavená aj širokej verejnosti. Preto neustále svoju činnosť prezentujeme na festivaloch, doma aj v zahraničí, v školách, v domovoch sociálnych služieb, ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti“, pokračuje Kalo.

V roku 2013 sa ArtEst zapojil do európskeho vzdelávacieho projektu Učiace sa partnerstvá Gruntwig, ktorého cieľom je skúmať možnosti nezávislého života a vytvárania pracovných príležitostí pre ľudí s Downovým syndrómom. Výsledky prezentovali na konferenciách v Amsterdame, Budapešti a Nyíregyházi. ArtEst organizuje aj medzinárodný integračný festival dramatickej tvorivosti a prehliadku slovenských a zahraničných divadelných súborov integrujúcich mentálne hendikepované deti a mládež. Neboja sa ísť aj do projektov, ktoré na prvý pohľad pre ľudí s mentálnym hendikepom nie sú.

„V rámci V4 sa nám podarilo ľudí s Downovým syndrómom z Maďarska, Poľska, Čiech a našich ArtEsťákov pretvoriť na kuchárov. Sú autormi medzinárodnej ľahkodostupnej kuchárskej knihy, kde sú v štyroch jazykoch prezentované typické jedlá týchto štátov. Veľmi si ceníme aj projekt so Spoločnosťou Japonsko-slovenského priateľstva v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska na Slovensku“, vyratúva z množstva aktivít Kalo.

Viac o činnosti združenia ArtEst sa budete môcť dozvedieť už túto nedeľu v Dobrom trolejbuse. Premáva z Námestia Osloboditeľov na sídlisko KVP a naspäť od 14. hodiny v pravidelných hodinových intervaloch.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.