Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

V Košiciach sa stretli účastníci projektu, ktorý má motivovať a inšpirovať mládež k dobrovoľníctvu

Viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová sa dnes stretla s účastníkmi projektu „Help others, help yourself“, ktorého hlavnou témou je dobrovoľníctvo v krajinách Európske únie. Projekt schválený Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže a Národnou agentúrou pre program Erasmus+ sa koná v termíne od 21. júna  do 26. júna 2019.

Pre úspešné naplnenie cieľov projektu organizátori zapojili mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít v Košiciach, aby tak mohli porovnať dobrovoľnícku činnosť u nás s ostatnými krajinami. Účastníci z 8 krajín Európskej únie (Cyprus, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko) zároveň prezentujú organizácie pôsobiace v oblasti dobrovoľníctva a práce s mládežou. V tomto procese je dôležitá i podnetná výmena názorov a skúseností, ktorá prispieva k rozvoju dobrovoľníckych činností v jednotlivých organizáciách.

V Košiciach, ktoré získali ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí prestížny titul: Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019, je táto téma veľmi aktuálna. „Dobrovoľníctvo pomáha budovať súdržnosť a my by sme chceli dosiahnuť, aby sa stalo súčasťou každodenného života obyvateľov Košíc. Našou ambíciou je, aby sme sa stali inšpirujúcim príkladom a zároveň lídrom dobrovoľníctva v krajinách strednej a východnej Európy,“ povedala viceprimátorka. Na záver stretnutia zároveň poďakovala účastníkom projektu za to, že prezentujú význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu pre nás všetkých bez ohľadu na to, v ktorej krajine žijeme.