Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

V Dobrom trolejbuse zasvieti Maják nádeje

„Spolu s manželom máme troch synov. Najstarší syn študuje 4. ročník na Vysokej škole Technickej univerzite v Košiciach. Stredný syn skončil SOU Košice – Šaca a najmladší syn nastupuje na vysokú školu – Technickú univerzitu v Košiciach. Obaja s manželom poberáme hmotnú núdzu a rodinné prídavky. Sme dlhodobo nezamestnaní a dávky si odrábame na aktivačných prácach. Bývame v bytovej jednotke. Financie, ktoré dostávame nevystačujú na pokrytie nákladov spojených so štúdiom našich synov.  Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o finančnú pomoc, aby synovia mohli doštudovať a nájsť si primerané zamestnanie. “ Toto je len jeden z príbehov, ktoré si vypočujú pracovníci i dobrovoľníci Občianskeho združenia Maják nádeje pri svojej práci. Je to príklad rodiny, ktorá sa dostala do sociálnej núdze, potrebuje pomoc a našla si svoj maják nádeje.

Toto mimovládne neziskové občianske združenie funguje od roku 2010. Hlavným predmetom činnosti združenia je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. Prakticky ide o finančnú a materiálnu pomoc rodinám v sociálnej núdzi ale aj poskytovanie možností spolupráce v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej.
Aktivity financuje hlavne z prostriedkov, ktoré získava vo forme dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov a získaných príspevkov z 2 % daní, ktoré venujú ich priaznivci a sponzori. Ak by ste chceli patriť medzi nich, kontaktujte Maják nádeje.

Radi privítajú každú podporu, spoluprácu, aktívnu účasť pri realizovaní svojich zámerov. 

Pomáhať môžete v týchto činnostiach:

 1. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi,
 2. zakúpenie konkrétnych materiálnych potrieb do domácnosti,
 3. uhradenie táborov a výchovno – vzdelávacích programov pre deti v sociálne slabých rodinách,
 4. prednášková činnosť v oblasti ekologickej výchovy a prevencia pred rôznymi formami závislosti,
 5. víkendové odborné školenia a formácia členov združenia,
 6. spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, pedagogiky,
 7. dobrovoľné aktivity v spolupráci s Červeným Krížom, Charitou a inými organizáciami,
 8. potravinová pomoc rodinám v núdzi,
 9. zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby.

Počas jazdy Dobrým trolejbusom si pre Vás pripravili:

 • Tvorivé dielne – ukážka výrobkov
 • Maják nádeje – o činnosti a formách pomoci rodinám v núdzi
 • Život rodín v núdzi – o živote v chudobe

 

Plánované dobrovoľnícke aktivity na rok 2019:

 • Zbierka trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v núdzi pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe – od 14.10. do 18.10.2019 (8:00-17:00) v Centre pre rodiny v núdzi OZ Maják nádeje na Letnej 47 v Košiciach
 • Medzinárodná vedecká konferencia „Človek na periférii spoločnosti – Riešenie krízových situácii“ – 23.10.2019 (od 8:30) v priestoroch Teologickej fakulty KU na Hlavnej 89 v Košiciach

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

 • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
 • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.