Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

V Dobrom trolejbuse Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Občianske združenie UVP – Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vzniklo v r.2001. OZ UVP začalo v r.2005 budovať pri Košiciach útulok pre nechcené zvieratá, zároveň členovia UVP začali už od vzniku organizovať výcviky pre verejnosť, osvetu na školách a canisterapiu.

V súčasnosti sa v útulku nachádza do 200 psíkov, ďalších 70-100 psíkov sa nachádza v dočasných opaterách. Keďže sústavne narastá počet psíkov na uliciach, UVP sa snaží učiť už deti v MŠ a ZŠ zodpovednosti, vďaka anglickej organizácii Dog Trust, ktorá tento projekt finančne zastrešuje. Taktiež v súčasnosti prebieha kastračný program pre majiteľov v hmotnej núdzi a dôchodcov, ktorý organizujú v spolupráci s nemeckou organizáciou ITV Grenzenlos.

OZ UVP vzniklo vďaka zanieteným dobrovoľníkom, dobrovoľníci sa podieľajú na organizovaní rôznych podujatí pre verejnosť, pomáhajú  útulku, sú neodmysliteľnou súčasťou pri fungovaní organizácie.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.