Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

V Dobrom trolejbuse Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Občianske združenie UVP – Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vzniklo v r.2001. OZ UVP začalo v r.2005 budovať pri Košiciach útulok pre nechcené zvieratá, zároveň členovia UVP začali už od vzniku organizovať výcviky pre verejnosť, osvetu na školách a canisterapiu.

V súčasnosti sa v útulku nachádza do 200 psíkov, ďalších 70-100 psíkov sa nachádza v dočasných opaterách. Keďže sústavne narastá počet psíkov na uliciach, UVP sa snaží učiť už deti v MŠ a ZŠ zodpovednosti, vďaka anglickej organizácii Dog Trust, ktorá tento projekt finančne zastrešuje. Taktiež v súčasnosti prebieha kastračný program pre majiteľov v hmotnej núdzi a dôchodcov, ktorý organizujú v spolupráci s nemeckou organizáciou ITV Grenzenlos.

OZ UVP vzniklo vďaka zanieteným dobrovoľníkom, dobrovoľníci sa podieľajú na organizovaní rôznych podujatí pre verejnosť, pomáhajú  útulku, sú neodmysliteľnou súčasťou pri fungovaní organizácie.