Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Knižnica pre mládež mesta Košice získala ocenenie za dobrovoľnícky projekt

Pri príležitosti Slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa včera (2. 3. 2020) uskutočnil v Kráľovskej sieni Slovenskej národnej galérie Zvolenský zámok, získala Knižnica pre mládež mesta Košice ocenenie SAKÁČIK, cenu za aktívnu činnosť knižnice za rok 2019. Týždeň slovenských knižníc na Slovensku vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, tento rok od 2. do 8. marca 2020 vo všetkých slovenských knižniciach.

Košické knižničiarky získali cenu za projekt čítania deťom v nemocnici, ktorý organizujú už tretí rok.

„Teším sa z ocenenia o to viac, že ide o dobrovoľnícku aktivitu našich zamestnancov. Každý týždeň chodí dvojica alebo trojica kolegov do nemocnice v Košiciach, kde sa nielen čítaním, ale aj rozprávaním, maľovaním alebo inými aktivitami snažia spestriť deťom pobyt v nemocnici. Chceme ich rozveseliť, aby neboli smutní,“ povedala v živom vstupe pre RTVS riaditeľka knižnice Kamila Prextová. Okrem ocenenia získala knižnica aj finančný dar vo výške 700 eur, ktorý použije na nákup nových kníh do svojho knižničného fondu.

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc vyhlasuje súťaž „SAKAČIK“ – Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu ČInnosť Knižnice od roku 2004. V minulosti získal ocenenie aj 6. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2010 s  podtitulom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe Mestskej knižnice mesta Piešťany alebo Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove za zorganizovanie 2. ročníka festivalu PREŠOV ČÍTA RÁD. Zmyslom vyhlásenej súťaže je podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, povzbudiť osobnú iniciatívu ich zamestnancov, aj zriaďovateľov.

Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.