Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Dobrovoľnícke Košice v roku 2019

Hlavným cieľom mesta Košice ako nositeľa titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva v roku 2019 bolo propagovať myšlienku dobrovoľníctva, podporiť tých, ktorí už dobrovoľníctvo praktizujú a takto motivovať a inšpirovať ostatných k nezištnej pomoci svojej komunite.

V oblasti propagácie mesto zriadilo webovú stránku, vytvorilo priestor na prezentáciu dobrovoľníckych aktivít združení aj jednotlivcov v spoločnom projekte s DPMK a.s. – Dobrý trolejbus. Informácie o aktivitách dobrovoľníckych združení aj jednotlivcov boli zverejňované pravidelne aj na oficiálnej webovej stránke mesta Košice a oficiálnom facebookovom profile mesta.

Mesto Košice vytvorilo webovú stránku www.srdcevmeste.sk, na ktorej pravidelne informuje o aktuálnom dianí v živote neziskových organizácií, dobrovoľníckych združení aj o celonárodných aktivitách Národného dobrovoľníckeho centra a od začiatku marca tu publikovalo 48 článkov. O dobrovoľníckych podujatiach sa návštevníci stránky mohli dozvedieť v Kalendári podujatí. Prostredníctvom tejto platformy propagovalo celkovo 108 podujatí, ktoré organizovalo Mesto Košice, ale aj iné neziskové organizácie, dobrovoľnícke združenia a iniciatívy aj jednotlivci. Stránka sa pravidelne aktualizuje, dobrovoľníci sa prostredníctvom nej môžu nahlásiť priamo na niektorú z dobrovoľníckych aktivít, zároveň aktívne pridávať podujatia, na ktorých bude záujem o dobrovoľníkov. V budúcnosti by sa mala stať portálom pre dobrovoľnícke aktivity nielen v Košiciach ale aj blízkom okolí.

Samostatným prezentačným projektom bola aktivita Dobrý trolejbus. V spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice sa prvý krát sa Košičania previezli Dobrým trolejbusom v nedeľu 10. marca 2019. Počas propagačných jázd v trolejbuse dobrovoľníci informovali o svojich aktivitách, na ktoré sa bolo možné aj prihlásiť. Celkovo sa v Dobrom trolejbuse do konca októbra 2019 odprezentovalo viac ako 25 organizácií.

Grantová výzva na podporu dobrovoľníctva

Výzvu na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2019 vyhlásilo mesto Košice. Cieľom bolo podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta Košice. Mesto Košice vyčlenilo v rozpočte na túto aktivitu 15 000 eur.

Mestské dobrovoľnícke aktivity

Mesto Košice podporovalo myšlienku dobrovoľníctva nielen ako organizátor a spoluorganizátor mnohých medzinárodných podujatí , ale aj ako zodpovedný zamestnávateľ. Vytvorilo priestor a čas pre zamestnancov mesta a mestských podnikov na realizáciu dobrovoľníckych aktivít.

Pred začiatkom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach obnovili farebný náter na viac ako 250 smetných nádobách v košických uliciach, v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté osoby na Pollovej ulici v košickej mestskej časti Krásna, vynovili celý areál centra.

Mestskí dobrovoľníci vyzbierali, vyhrabali a naplnili zmiešaným odpadom 60 stolitrových plastových vriec, navyše aj dva veľkokapacitné kontajnery, každý s objemom 12 kubických metrov, v záhrade bývalého Detského domova na Hurbanovej 42 pokosili trávu, spílili a odpratali suché stromy, vrátane konárov, ktoré popadali v zimných mesiacoch. Vyčistili a natreli farbou aj sochu pred centrom, vymaľovali priestory ZUŠ M. Hemerkovej, dobrovoľníci obnovili počas dvoch návštev farebný náter na viacerých výbehoch zvierat košickej ZOO, ktorú ročne navštívia desiatky tisíc ľudí zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Ďalšou z dobrovoľníckych aktivít mestských dobrovoľníkov bola obnova náteru kovového oplotenia Mlynského náhonu. Počas dvoch akcií natreli farbou takmer dvetisíc metrov oplotenia. V útulku Vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske mestskí dobrovoľníci pomohli zveľadiť areál útulku vymaľovaním vnútorných priestorov budovy, čistením terénu, uprataním skladu, prípravou slamy na podstielky do kotercov a pod.

Propagácia dobrovoľníctva na základných školách

Pri príležitostí osláv 650. výročia udelenia erbu mestu, pripravilo mesto výtvarnú súťaž pre žiakov košických základných škôl „Nakresli erb pre svoje mesto“. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl vo veku od 8 do 12 rokov a trvala od 14. marca 2019 do 24. apríla 2019. Do súťaže zaslalo svoje práce 25 základných škôl. V pozadí stála aj myšlienka dobrovoľníctva, keďže žiaci mali možnosť získať finančnú odmenu pre svoju základnú školu. Tri najlepšie práce boli s pomocou dobrovoľníkov pretransformované do street art umenia na budovách základných škôl na Staničnej ulici, Bernolákovej 16 a Juhoslovanskej 2.

Propagácia dobrovoľníctva na stredných školách

Vďaka projektu Dobrý trolejbus odprezentovali svoje dobrovoľnícke aktivity aj žiaci Gymnázia na Alejovej 1 v Košiciach. Ich Humanitný projekt, s realizáciou ktorého začali v školskom roku 2006/2007 sa stal vzorom pre ostatné stredné školy v meste. Svojimi skromnými, pravidelnými a dlhodobými aktivitami pomáhajú meniť svet ľudí, ktorí sú v núdzi. Základom projektu je dobrovoľné zapojenie sa do vopred naplánovaných aktivít na príslušný školský rok. S ich výberom žiakom pomáhajú triedni učitelia a samotnú realizáciu a logistiku  má na starosti koordinátor humanitného projektu.

Propagácia dobrovoľníctva na verejnosti

Vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta Košice sa v katedrále Dómu sv. Alžbety uskutočnilo počas odpustovej slávnosti 17. novembra o 10.30 hod.. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Bernard Bober. Svätá Alžbeta Uhorská sa oficiálne stala patrónkou mesta Košice. Po schválenom návrhu mestského zastupiteľstva z apríla 2019 a odsúhlasení košickým arcibiskupom Bernardom Boberom sa k tejto žiadosti v októbri 2019 kladne vyjadrili aj z Vatikánu.

Vyhlásenie svätej Alžbety za patrónku mesta si mesto pripomenulo niekoľkými podujatiami. Na rohu Alžbetinej a Hlavnej pred Dómom svätej Alžbety sa podávala šošovicová polievka a chlebík ľuďom v núdzi, ale aj iným, ak prispeli do Zbierky pre chudobných. Súbežne prebiehala aj Zbierka trvanlivých potravín pre charitatívne organizácie Arcidiecézu charitu (ADCH) a útulok pre bezdomovcov Oáza – nádej pre nový život. Za pomoc dostali darcovia aj hlinený dukát s vyobrazením sv. Alžbety, za ktorý ľudia v núdzi môžu využiť služby Arcidiecéznej charity v Košiciach (sprcha, jedlo…) v budúcnosti. 1000 litrov polievky sv. Alžbety podávali aj prihlásení dobrovoľníci ADCH a mestských podnikov, vedenie mesta a prihlásení poslanci mestského zastupiteľstva. Výťažok zo zbierky bol rozdelený medzi charitatívne organizácie, ktoré sa na podujatiach spoločne s mestom podieľali.

Iné aktivity

Mesto Košice prezentovalo dobrovoľnícke aktivity aj v Spoločenskom pavilóne na Triede SNP na treťom ročníku festivalu pracovných a vzdelávacích príležitostí, Profesia days Košice. Po prvý raz v histórii Profesia days sa medzi vystavovateľmi prezentovalo aj Mesto Košice.

Okrem možností zamestnania propagovalo aj projekt dobrovoľníctva, keďže bolo pre rok 2019 Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. V propagačnom stánku Srdce v meste sa mohli nielen jednotliví záujemcovia o dobrovoľnícke aktivity, ale aj združenia a organizácie priamo zaregistrovať do mestskej dobrovoľníckej databázy.

V súvislosti s Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019 odprezentovalo mesto v novembri 2019 všetky dobrovoľnícke aktivity aj v rámci Týždňa regiónov v Bruseli, na workshope s názvom Európa bližšie k občanom Solidarita a dobrovoľníctvo – Európske práva a hodnoty zdola nahor, mesto bolo spoluorganizátorom slávnostného charitatívneho koncertu „Večer ľudí dobrej vôle“ v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda, 4. 7. 2019, ktorý pripomenul nadčasový a univerzálny význam posolstva svätých Cyrila a Metoda. Výťažok z verejnej zbierky, na podporu ktorej sa koncert uskutočnil, bol použitý na rozvoj dobrovoľníctva a pomoc ľuďom v núdzi.

Mesto Košice hostilo aj účastníkov projektu „Help others, help yourself“, ktorého hlavnou témou je dobrovoľníctvo v krajinách Európske únie. Projekt schválený Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže a Národnou agentúrou pre program Erasmus+ sa konal v termíne od 21. júna  do 26. júna 2019. Pre úspešné naplnenie cieľov projektu organizátori zapojili mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít v Košiciach, aby tak mohli porovnať dobrovoľnícku činnosť u nás s ostatnými krajinami. Účastníci z 8 krajín Európskej únie (Cyprus, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko) zároveň prezentujú organizácie pôsobiace v oblasti dobrovoľníctva a práce s mládežou. V tomto procese je dôležitá i podnetná výmena názorov a skúseností, ktorá prispieva k rozvoju dobrovoľníckych činností v jednotlivých organizáciách.

Mesto Košice sa stalo 9. decembra 2019 centrom dobrovoľníctva na Slovensku a v Európe, kedy sa v priestoroch košickej Kunsthalle uskutočnil Záverečný ceremoniál Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva Košice 2019 spojený s odovzdávaním ocenení Dobrovoľník za roky 2018 a 2019 v spolupráci s Národným dobrovoľníckym centrom. Do Košíc prišli dobrovoľníci z celého Slovenska aj zo zahraničia, zástupcovia miest, ktoré kandidovali na titul EHMD v roku 2021 aj mesta Padova, ktorému Košice titul odovzdali. O podujatí informovali nielen lokálne, regionálne, ale aj celoslovenské a zahraničné médiá.

Mesto Košice v spolupráci s rôznymi verejnými a súkromnými združeniami a spoločnosťami v súčasnosti vyvíja aktivity spojené s kandidatúrou na titul Európske hlavné zelené mesto 2023. Práve dobrovoľnícke aktivity, skúsenosti a ochotu spolupracovať pri realizácii Zelenej vízie mesta 2030 chce využiť pri tomto zámere.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.