Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

V Dobrom trolejbuse Strážcovia pravých pokladov storočí

Nedeľa v Dobrom trolejbuse bude v znamení legendárnych výprav. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja pre Vás spolu so Strážcami pravých pokladov storočí pripravia informácie o tých dobrovoľníckych možnostiach,kde sa spája chuť pomôcť a zažiť dobrodružstvo spolu s poznávaním histórie.

Strážcovia pravých pokladov storočí sú nadšencami histórie a dobrovoľníci, ktorí sa podieľali napríklad na novom modernejšom informačnom systéme na Šarišskom hrade. Jeho súčasťou sú dve informačné tabule, centrálny smerovník na hradnom nádvorí, informačné tabuľky v tvare štítov, drevené tabuľky.

Tento projekt uskutočnili vďaka podpore Nadačného fondu T-systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou. Partnerom projektu boli aj Lesy SR

Podieľali sa aj na obnove hradu Gelnica. Prepojili obnovu zabudnutého hradu s cennými skúsenosťami a zapálením dobrovoľníkov, múdrosťou seniorov a hravosťou a kreativitou detí. Ruka v ruke s obnovou hradného areálu pripravili príjemné a zaujímavé aktivity pre deti a mládež formou tvorivých dielní a prednášok.

Viac informácií o združení Strážcovia pravých pokladov storočí nájdete na ich FB/strazcovia.

DCKK v Dobrom trolejbuse predstaví aj svoje aktivity spolu s dobrovoľníkmi, ktoré pripravuje v najbližšom čase.

 

O DCKK

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja  vzniklo v roku 2011 ako občianske združenie s cieľom rozvíjať občiansku spoločnosť a zvyšovať kvalitu života v regióne cez podporovanie dobrovoľníctva v organizáciách a komunitách Košického kraja.

Pri vzniku centra sa za jeho hlavné úlohy považovali prepájanie záujemcov o dobrovoľníctvo s organizáciami, ktoré ich potrebovali, podpora dobrovoľníckych organizácii cez poradenstvo a vzdelávanie a oceňovanie dobrovoľníctva. Na základe skúseností, účastí na národných aj medzinárodných projektoch a vďaka podpore ďalších organizácii, ktoré majú podobné poslanie sa naše úlohy významne rozšírili.

V súčasnosti sa DCKK zameriava na dobrovoľníkov a záujemcov o dobrovoľníctvo, dobrovoľnícke organizácie, verejnosť, školy, samosprávy aj firmy.