Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Na žiadosti o dotácie máte už len týždeň!

Košice ako Európske hlavné mesto dobrovoľníctva vypísalo začiatkom marca VÝZVU na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2019. Výzva je určená pre širokú verejnosť, občianske združenia, neziskové organizácie ale aj firmy, ktoré by potrebovali podporu na svoje dobrovoľnícke aktivity.
Celkovo je na výzvu z rozpočtu mesta vyčlenených 15.000 eur, maximálna výška dotácie na jeden projekt nie je určená. Potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov je 10 percent.
Podporené budú projekty, ktoré sa zamerajú na realizáciu dobrovoľníckych aktivít v prospech širšej komunity, vzdelávacie aktivity, informačné a propagačné podujatia podľa znenia výzvy.
Žiadosti je potrebné podať do 8. apríla 2019, čo je už o týždeň. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 055/6419 401 v pracovných dňoch v čase od 10. do 14. hodiny.

DOBROVOĽNÍCI, POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Ak máte vo svojom srdci miesto pre druhých a viete sa promptne zapojiť do pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny, dajte nám o sebe vedieť hneď teraz:

  • Volajte do call centra mesta Košice na 055/64 19 955,
  • píšte na sos-ua@kosice.sk.

Posily hľadáme:

do call centra mesta Košice, kde poskytujeme utečencom i širokej verejnosti dôležité informácie a usmernenia,

do K13 na Kukučínovej 2, kde prebieha materiálna zbierka

na „Čéhačko“, ktoré v týchto dňoch slúži ako hotspot pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaduci sú aj pediatri.

Ukrajinčina nie je podmienkou, je však vítaná.