Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Informačný deň pre základné školy v oblasti dobrovoľníctva

Každá základná škola vie používať či využívať dobrovoľníctvo v rôznych smeroch – my vám ukážeme, ako s dobrovoľníctvom pracovať tak, aby sa aj vám, aj vašim učiteľom lepšie dýchalo, ľahšie pracovalo a vedeli ste dobrovoľnícke aktivity využiť aj na lepšie meno školy a svoj marketing. Príďte sa s nami na dve hodinky porozprávať  o možnostiach šitých na mieru práve pre vašu školu.

 

Stretnutie sa bude konať 16. 4. 2019 od 9. do 11. hodiny v kancelárii Dobrovoľníckeho centra Košického kraja na Námestí maratónu mieru 1 (budova KSK).