Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Ďakujeme za pomoc chudobným

Vyhlásenie svätej Alžbety za patrónku mesta si mesto pripomenulo viacerými podujatiami. Na rohu Alžbetinej a Hlavnej pred Dómom svätej Alžbety podávalo šošovicovú polievku a chlebík ľuďom v núdzi, ale aj iným, ak prispeli do Zbierky pre chudobných. Súbežne prebiehala aj Zbierka trvanlivých potravín pre charitatívne organizácie Arcidiecézu charitu (ADCH) a útulok pre bezdomovcov Oáza – nádej pre nový život. Cestoviny, ryžu, cukor, soľ a iné trvanlivé potraviny si potom obidve organizácie rozdelili.
Za pomoc darcovia dostali aj hlinený dukát s vyobrazením sv. Alžbety, za ktorý ľudia v núdzi môžu využiť služby Arcidiecéznej charity v Košiciach (sprcha, jedlo…) v budúcnosti. Výťažok zo zbierky, 1.021,70 € bude rozdelený medzi charitatívne organizácie, ktoré sa na podujatiach spoločne s mestom podieľali. Všetkým, ktorí prispeli, ĎAKUJEME!