Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice