Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Košičania predstavili svoje dobrovoľnícke aktivity v Bruseli

Išlo o štvordňové podujatie, ktoré sa tam každoročne koná v tomto neoficiálnom hlavnom meste Európskej únie. Jeho hlavnou myšlienkou je vymieňanie si poznatkov a postupov v oblasti regionálneho a mestského rozvoja medzi predstaviteľmi samospráv a rôznych odborníkov. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšie verejné podujatie svojho druhu v Európe a slúži aj na zvyšovanie povedomia o tom, že regióny a mestá majú svoje nezastupiteľné miesto v politickom procese EÚ.

Organizuje ho Európsky výbor regiónov (VR) EÚ spoločne s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) pre celkovo 6000 účastníkov. Metropola východu sa na ňom ako Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 spolu s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a s podporou kandidátskych miest Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva zúčastnilo podujatia s názvom Solidarita a dobrovoľníctvo: Európske práva a hodnoty, zmeny realizované zdola nahor – Európa bližšie k občanom. V hlavnom programe diskusie „World cafe – Svetová kaviareň“ sa o svoje nápady a perspektívy v rámci solidarity a dobrovoľníctva podelili nielen zástupcovia mesta Košice a KSK, ale aj mesta Cork, Centrálneho Dánskeho regiónu (Aarhus a Ringkobing Skjern), Európskeho dobrovoľníckeho centra, mesta Padova a Srbskej republiky.

„Zmapovali sme si existujúcu infraštruktúru dobrovoľníctva v Košiciach a KSK, aby sme mohli pristupovať systematicky k udržateľnosti záujmu o dobrovoľnícke aktivity. Je pre nás dôležité vypočuť si pozitívne príklady riešenia a formy projektovej spolupráce od predstaviteľov bývalých európskych miest dobrovoľníctva, ale aj miest, ktoré sa chystajú kandidovať na tento titul,“ uviedla námestníčka primátora Lucia Gurbáľová (KDH), ktorá tam spolu s primátorom Jaroslavom Polačekom (nez.) zastupovala mesto Košice.

Zástupcovia mesta sa zúčastnili aj tzv. Networking Cocktail, na ktorom sa mesto spolu s KSK prezentovalo v Kancelárii Stáleho zastúpenia KSK v Bruseli. Tam sa okrem našich chutných jedál, nápojov a remeselných produktov predstavil hosťom aj košický Folklórny súbor Železiar.