Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019  

Dobrý trolejbus

O dobrovoľníctve bude informovať Dobrý trolejbus.   Mesto Košice začína informačnú kampaň o aktivitách počas roka, kedy nesie titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Spúšťa webovskú stránku www.srdcevmeste.sk a pravidelné nedeľné propagačné jazdy Dobrého trolejbusu.   Prvý krát